ariyaya ห่วงใยห่างไกล COVID
เเจกฟรี หน้ากากอนามัยเเละทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์
 
 
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ที่เปิดออเดอร์ภายในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563
 
เงื่อนไข
1. กดไลค์ กดแชร์ เปิดสาธารณะ แคปภาพที่แชร์โพสพร้อมแจ้งรหัสลูกค้าใต้รูปนี้หน้า FB:Ariyaya เพื่อรับสิทธิ์ตามระยะเวลาวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
2 .สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดออเดอร์เข้ามาในวันที่ 24-27 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
3. จำกัด 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
4. คุณลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้า
5. สินค้ามีจำนวนจำกัดขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรหัสลูกค้าที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น
 
 
*******บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*******