หมายเหตุ :

-มารับสินค้าด้วยตัวเองหรือเลือกใช้บริการรถบริษัทฯ ไม่คิดค่าธรรมเนียมค่ะคุณลูกค้า