ประกาศ!!! สาขา 20 ขอนแก่น ขออนุญาตปิดสาขา วันพฤหัสบดีที่ 11/03/2564  และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 12/03/2564 นะคะ