1-2 วันทำการ อาจขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาล

เมื่อออเดอร์อยู่ในขั้นตอนที่ 2

5-10 วัน ทางรถ
7-25 วัน ทางเรือ

หากสินค้าไม่สามารถสั่งซื้อได้หลังจากปิดบิล

คิดเป็นแบบ กิโล
คิดเป็นแบบคิว

สินค้าที่เป็นวัตถุไวไฟ ลิขสิทธิ์ แบรนด์ต่างๆ สินค้าผิดกฎหมาย sextoy บุหรี่ไฟฟ้าหรืออะไหล่บุหรี่ไฟฟ้า อาหาร ยาหรือวิตามินต่างๆ สินค้าที่เป็นเครื่องมือหรือเข้าข่ายทางการแพทย์ สินค้าที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ สินค้าที่เป็นของเหลวต่างๆ กล้อง มือถือ แท๊ปเล็ต สินค้าที่ก่อให้เกิดประกายไฟ พาหนะต่างๆ แคตตัสและ สิ่งมีชีวิต

การตีลังไม้เพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง จะแนะนำสำหรับสินค้าที่เสี่ยงต่อการเสียหาย

แจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมระบุปัญหาที่เกิดขึ้น

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 084-808-0800 หรือทาง Line ID : tcat-cp