ภาพบรรยากาศ “โกดังและออฟฟิต” ในไทย

ภาพบรรยากาศ “โกดังที่อี้อูและกวางโจว”