การตรวจสอบสถานะสั่งซื้อ

การตรวจสอบสถานะ

1. สถานะออเดอร์

2. สถานะสั่งซื้อ

3. สถานะการชำระเงิน

4. สถานะโดยรวม

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” ข้อมูลบิลสั่งซื้อ “

1

รูปที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้าข้อมูลบิลสั่งซื้อ ซึ่งคุณลูกค้าสามารถค้นหาบิลที่ต้องการได้เพียงแค่กรอกรายละเอียดที่กรอบสีแดงตามภาพ

คุณลูกค้าค้นหาได้จาก เลขที่บิล , หมายเลขออเดอร์ , ขั้นตอนการดำเนินการ, รูปแบบการขนส่ง , เวลาที่ดำเนินการ , วันที่เริ่มต้น และ สิ้นสุด

2a

รูปที่ 3

4. เมื่อได้ออเดอร์ที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ออเดอร์นั้นๆเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

0

รูปที่ 4

5. ระบบจะพามาที่รายละเอียดเกี่ยวกับออเดอร์นี้  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

5.1 ข้อมูลของลูกค้าและรูปแบบการจัดส่งที่คุณลูกค้าได้เลือกไว้ ทั้งจากจีนมาไทย และ ขนส่งภายในไทย

1

5.2 ข้อมูลบิล ซึ่งบอกทั้งเลขที่บิล วันเวลาที่ออกบิล และสถานะบิล  อีกทั้งคุณลูกค้ายังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบเสร็จได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หมายเลข 1 ฟอร์มใบแจ้งค่าบริการสั่งซื้อ [1]   คือการดาวน์โหลดใบสั่งซื้อรอบที่ 1 ที่เจ้าหน้าที่ได้คิดราคาไว้แล้ว

หมายเลข 2 ฟอร์มใบแจ้งค่าบริการสั่งซื้อ [2]   คือการดาวน์โหลดใบสั่งซื้อรอบที่ 2 ที่เจ้าหน้าที่ได้คิดราคาไว้แล้ว

หมายเลข 3 ฟอร์มใบจัดส่ง – ใบรับสินค้า คือการดาวน์โหลดใบเสร็จเกี่ยวกับการจัดส่งภายในไทย

1a

คุณลูกค้าสามารถกดดูรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนที่ปุ่มตัว i สีน้ำเงินได้อีกด้วย

2

6. รายการสั่งซื้อ (อยู่ข้างล่างสรุปค่าใช้จ่าย) ส่วนนี้คือการรายงานรายละเอียดเกี่ยวสินค้าซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– รายละเอียดเบื้องต้นของสินค้า  ลำดับ รูปภาพ ลิ้งค์สั่งซื้อ สี/ไซต์   รูปแบบสินค้า

– ราคา ตั้งแต่ราคาสินค้า ตลาดจนค่าขนส่ง

– สถานะสั่งซื้อ ซึ่งบอกว่าสินค้ารายการนี้สั่งซื้อได้หรือไม่ได้

– Tracking NO.   เลขแทรดกิ้งสำหรับติดตามสินค้า

– สถานะสินค้าว่าอยู่ที่โกดังที่จีน,ไทย  แล้วหรือยัง  ซึ่งถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่าอยู่ที่โกดังนั้นๆแล้ว แต่ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ายังไม่ถึง

3

7. รายละเอียดอื่นๆ อาทิ การหักยอดบาลานซ์ทั้ง 1 และ 2 , ยอดคงเหลือในบาลานซ์ ,   ข้อมูลการชำระเงิน , ข้อมูลบิลการขนส่ง และ สถานะสินค้า น้ำหนัก รวมถึง Tracking Number

4

การดูประวัติบิลโอนเงิน-ถอนเงินบาลานซ์

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” ข้อมูลบาลานซ์ “

1

รูปที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้าเลือกบิลที่ต้องการดูประวัติการโอนเงิน – ถอนเงินบาลานซ์ โดย

หมายเลข 1 เป็นการค้นหาบิลเติมเงิน-ถอนเงินบาลานซ์จากรายละเอียดต่างๆที่ต้องการระบุ อาทิเช่น ต้องการค้นหาเฉพาะเติมเงิน หรือ ถอนเงิน  เป็นต้น

หมายเลข 2 เมื่อเราเจอบิลเติมเงิน-ถอนเงินบาลานซ์ที่เราต้องการนั้นให้คลิกที่บิลเติมเงิน-ถอนเงินบาลานซ์นั้นๆเลย

2

4. คุณลูกค้าจะพบกับข้อมูลต่างๆให้คุณลูกค้าได้ตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ข้อมูลของคุณลูกค้าและยอดบาลานซ์คงเหลือ

3

4.2  ข้อมูลและสถานะของบิลว่าอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ เสร็จสิ้นแล้วหรือยัง

4

ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้นจะมีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้

5

4.3 ส่วนข้อมูลการถอนเงินออกจากบาลานซ์  ซึ่งคุณลูกค้าสามารถแก้ไขหมายเหตุได้ และเมื่อแก้ไขเสร็จให้กด SUBMIT เพื่อบันทึกหมายเหตุ

1a

4.4 หลักฐานการโอนเงินซึ่งจะบอกว่าเราโอนเงินแล้วหรือยัง และ โอนเวลากี่โมงและเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับรองการโอนเงิน

Untitled-1

สรุปยอดบาลานซ์

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” ข้อมูลบาลานซ์ “

1

รูปที่ 2

3. ระบบจะมาที่ส่วนของข้อมูลบาลานซ์ (Balance) ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

2

หมายเลข 1 ส่วนค้นหาข้อมูลบิลว่าเราต้องกาค้นหาจากอะไร ซึ่งมีให้เลือกทั้ง เลขใบสั่งซื้อ ประเภท และ ขั้นตอนการดำเนินการของบิล(เงื่อนไข)

หมายเลข 2 สำหรับดาวน์โหลดตารางเหล่านี้มาเป็นไฟล์ Excel

3

หน้าตาของสรุปยอดบาลานซ์ในรูปแบบของ Excel

หมายเลข 3 สำหรับเลือกว่าต้องการดูกี่รายการต่อหน้า  ในภาพเป็น 25 ซึ่งก็คือการดู 25 รายการต่อหน้า  สามารถตั้งสูงสุดได้ 1000 รายการต่อหน้า

หมายเลข 4 สำหรับเลื่อนต่อไป – ถอยหลังไปหน้าอื่นๆ

การดูประวัติการสั่งซื้อ

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” ข้อมูลบิลสั่งซื้อ “

1

รูปที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้าข้อมูลบิลสั่งซื้อ ซึ่งคุณลูกค้าสามารถค้นหาบิลที่ต้องการได้เพียงแค่กรอกรายละเอียดที่กรอบสีแดงตามภาพ

คุณลูกค้าค้นหาได้จาก เลขที่บิล , หมายเลขออเดอร์ , ขั้นตอนการดำเนินการ, รูปแบบการขนส่ง , เวลาที่ดำเนินการ , วันที่เริ่มต้น และ สิ้นสุด

2a

รูปที่ 3

การแจ้งชำระเงิน

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” ข้อมูลบิลสั่งซื้อ “

1

รูปที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้าข้อมูลบิลสั่งซื้อ ให้คุณลูกค้าเลือกที่ช่องเงื่อนไขเป็น ” ส่วนที่รอลูกค้าดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2  , ขั้นตอนที่ 8 

 ซึ่งคุณลูกค้าสามารถค้นหาบิลในรูปแบบอื่นๆ ที่ต้องการได้เพียงแค่กรอกรายละเอียดที่กรอบสีแดงตามภาพ

คุณลูกค้าค้นหาได้จาก เลขที่บิล , หมายเลขออเดอร์ , ขั้นตอนการดำเนินการ, รูปแบบการขนส่ง , เวลาที่ดำเนินการ , วันที่เริ่มต้น และ สิ้นสุด

2a

รูปที่ 3

4. เมื่อได้ออเดอร์ที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ออเดอร์นั้นๆเพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

3a

รูปที่ 4

5. ระบบจะพามาที่รายละเอียดของบิลสั่งซื้อที่คุณลูกค้าเลือก  ให้คุณลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่างในส่วนของการชำระเงินรอบที่ 1 หรือรอบที่ 2  และทำการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

2a

รูปที่ 5

หมายเลข 1 ทำการระบุยอดบาลานซ์ที่จะนำมาใช้ชำระรอบที่ 1,2 ( ถ้ามียอดบาลานซ์คงเหลือในบัญชี )

หมายเลข 2 กดทำการ หักจากยอดบาลานซ์ ตามที่เรากำหนดในช่องหมายเลข 1 เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นแจ้งเตือน ให้ทำการตอบตกลง(OK)

3

หมายเลข 3 สถานะการแจ้งชำระเงิน  ให้เลือกเป็นคำว่า ” แจ้งชำระเงินแล้ว “

หมายเลข 4 ในกรณีที่หักยอดบาบานซ์แล้วมียอดต้องชำระเพิ่มหรือไม่ได้หักยอดบาลานซ์ ให้ทำการเลือกช่องทางชำระเงิน อาทิ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ มาชำระเงินสดที่บริษัทเรา เป็นต้น

หมายเลข 5 เลือกวันที่ที่ได้ทำการชำระเงินรอบที่ 1

4

หมายเลข 6 เลือกเวลาที่ได้ทำการชำระเงินรอบที่ 1

5

หมายเลข 7 ระบุธนาคารที่คุณลูกค้าโอนเงินเข้ามา

หมายเลข 8 กดทำการ ยืนยันการชำระเงินรอบที่ 1 , 2 เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นแจ้งเตือน ให้ทำการตอบตกลง(OK) เป็นอันเสร็จสิ้นการแจ้งชำระเงินรอบที่ 1,2

6

**การแจ้งชำระเงินรอบที่ 1 และ 2 จะมีขั้นตอนที่เหมือนกัน

ออกบิลสั่งซื้อ Excel แบบคิดตามจริง

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

ภาพ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนู ” จัดการบิลสั่งซื้อ ” ไปที่เมนูย่อย “ออกบิลสั่งซื้อโดย Excel แบบคิดตามจริง”

1

ภาพที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้าอัพโหลดไฟล์สั่งซื้อ EXCEL  ซึ่งถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดยังไม่มีไฟล์ Excel ใบสั่งซื้อสามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ ข้อที่ 1 หรือปุ่มข้างล่างนี้ได้เลย

ButtonDownload2-1

จากนั้นให้กดปุ่มเลือกไฟล์สั่งซื้อที่ต้องการ ( ข้อ 2 )  และเมื่อเลือกเรียบร้อยให้กดปุ่ม Import ( ข้อ 3 )

2

ภาพที่ 3

4. ระบบทำการ Import ข้อมูล Excel ให้ และจะพาคุณลูกค้ามาที่หน้านี้

2ภาพที่ 4

5.ให้คุณลูกค้าคลิกที่ปุ่มกระดาษโน๊ตสีส้มตามรูป เพื่อเริ่มทำรายการในบรรทัดที่ต้องการ

คลิกเพื่อทำรายการ

 ภาพที่ 5

6. เมื่อปุ่มกระดาษโน๊ตสีส้ม เป็นสีเขียว ให้ลูกค้าทำการตรวจสอบและระบุข้อมูลดังนี้

หมายเหตุ :: เนื่องจากระบบไม่สามารถดึงภาพจากไฟล์ Excel ได้ ดังนั้นคุณลูกค้าจะต้องอัพโหลดรูปสินค้าในแต่ละรายการอีกครั้ง

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ภาพที่ 6

หมายเลขที่ 1  ::   ทำการใส่ลิ้งค์สินค้าจากเว็บไซต์ Taobao , Tmall , 1688 , Alibaba

หมายเลขที่ 2  ::   ทำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพสินค้า 1 รูปเพื่อให้เจ้าหน้าที่สั่งซื้อได้ถูกต้อง

หมายเลขที่ 3  ::   ทำการระบุ สี และ ไซต์   หรือแบบของสินค้าที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สั่งซื้อได้ถูกต้อง

หมายเลขที่ 4  ::   เลือกสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มีแบรนด์ หรือว่าไม่มีแบรนด์

หมายเลขที่ 5  ::   ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

หมายเลขที่ 6  ::   ระบุค่าสินค้าต่อชิ้น ( หยวน )

7. ให้คุณลูกค้าเลื่อนมาดูสรุปยอดค่าใช้จ่าย และทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด SUBMIT เพื่อส่งใบออเดอร์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ

fin

ภาพที่ 7

ออกบิลสั่งซื้อออนไลน์แบบคิดตามจริง

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

ภาพ 1

2. ไปที่เมนู ” จัดการบิลสั่งซื้อ ” ไปที่เมนูย่อย “ออกบิลสั่งซื้อแบบคิดตามจริง”

1

ภาพที่ 2

3. ระบบจะมาที่หน้าการออกบิลสั่งซื้อออนไลน์ แบบตามจริง  ให้คุณลูกค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และเลือกการขนส่งจากจีนมาไทย และการขนส่งภายในไทย

2

ภาพที่ 3

4.ให้คุณลูกค้าคลิกที่ปุ่มกระดาษโน๊ตสีส้มตามรูป เพื่อเริ่มทำรายการในบรรทัดที่ต้องการ

คลิกเพื่อทำรายการ

 ภาพที่ 4

5. เมื่อปุ่มกระดาษโน๊ตสีส้ม เป็นสีเขียว ให้ลูกค้าทำการระบุข้อมูลดังนี้

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ภาพที่ 5

หมายเลขที่ 1  ::   ทำการใส่ลิ้งค์สินค้าจากเว็บไซต์ Taobao , Tmall , 1688 , Alibaba

หมายเลขที่ 2  ::   ทำการอัพโหลดไฟล์รูปภาพสินค้า 1 รูปเพื่อให้เจ้าหน้าที่สั่งซื้อได้ถูกต้อง

หมายเลขที่ 3  ::   ทำการระบุ สี และ ไซต์   หรือแบบของสินค้าที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่สั่งซื้อได้ถูกต้อง

หมายเลขที่ 4  ::   เลือกสินค้าว่าเป็นสินค้าที่มีแบรนด์ หรือว่าไม่มีแบรนด์

หมายเลขที่ 5  ::   ระบุจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ

หมายเลขที่ 6  ::   ระบุค่าสินค้าต่อชิ้น ( หยวน )

6. ให้คุณลูกค้าเลื่อนมาดูสรุปยอดค่าใช้จ่าย และทำการตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด SUBMIT เพื่อส่งใบออเดอร์ให้เจ้าหน้ที่ดำเนินการต่อ

fin

 ภาพที่ 6

การถอนเงินออกจากบาลานซ์

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนู ” จัดการบาลานซ์ (ฺ Balance ) ” ไปที่เมนูย่อย “ออกบิลถอนเงินบาลานซ์”

0

รูปที่ 2

3. ระบบจะพามาที่หน้า “ออกบิลถอนเงินบาลานซ์” ให้คุณลูกค้าตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวก่อนเสมอ เพื่อที่เจ้าหน้าที่เราจะได้ติดต่อกลับ หรือส่งอีเมลล์ , SMS ได้ถูกต้อง

1aภาพที่ 3

4. จากนั้นให้คุณลูกค้ามากรอกรายละเอียด ซึ่งต้องกรอกดังนี้

หมายเลข 1. ให้คุณลูกค้ากรอกรายละเอียดธนาคารและบัญชีที่คุณลูกค้าต้องการรับเงินให้ครบทุกช่อง

หมายเลข 2. ทำการใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน ซึ่งทางระบบจะขอตัดค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนเงิน 25 บาท ต่อครั้ง

หมายเลข 3. ยอดบาลานซ์ที่คงเหลือทั้งก่อนถอน และ หลังถอนเงิน

หมายเลข 4. เมื่อทุกอย่างถูกต้องให้ทำการกด SUBMIT เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการถอนเงินให้คุณลูกค้า

2a

ภาพที่ 4

การเติมเงินเข้าบาลานซ์

1. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com โดยใส่ ID ( อีเมลล์ หรือ รหัสลูกค้า ) และ Password ( เบอร์โทรศัพท์ ) จากนั้นให้กด SIGN IN

login

รูปที่ 1

2. ล็อคอินเข้าสู่ระบบบริการลูกค้าที่ www.zmemo.com แล้วไปที่เมนูแรก ” จัดการบาลานซ์ ” และ ” ออกบิลเติมเงินบาลานซ์ “

1

รูปที่ 2

3. จะพบกับหน้าข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเติมเงินบาลานซ์ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

หมายเลข 1. ให้คุณลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลลูกค้าสำหรับให้เจ้าหน้าที่เราได้ติดต่อกลับ

หมายเลข 2. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติม

หมายเลข 3. ใส่หมายเหตุเพิ่มเติมที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทราบ

หมายเลข 4. ให้คุณลูกค้าตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้กด submit

2

รูปที่ 3