**กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการแจกของรางวัลหากตรวจสอบมีการแอบอ้าง หรือให้ข้อมูลเท็จสิทธิ์ของท่านถือเป็นโมฆะทันที**

 (เงื่อนไข : ต้องกด Like เพจ & Share ป้ายโฆษณากิจกรรมนี้ในเพจ www.facebook.com/taobaocargo เท่านั้น)

กิจกรรม Like & Share แจกของรางวัล ครั้งที่ 1